Inwonersavonden (via Zoom)

Everdingers vertellen over de verduurzaming van hun huis

Op 26 mei organiseerden wij onze derde digitale bewonersbijeenkomst via Zoom. Het thema van die avond was: wat kunnen inwoners nu al doen om hun woning te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst? Huibertstroom vertelde wat er mogelijk is. Lekstede Wonen was te gast en vertelde wat huurders kunnen doen. Er is al veel ervaring in Everdingen met energie besparen.

Everdingers uit diverse type huizen lieten zien welke maatregelen – vriezer vervangen, isolatie, zonnepanelen, glas – zij hebben genomen om hun huis te verduurzamen. Ze vertelden wat het gekost heeft, wat ze terugverdienen en of het comfort in huis erop vooruit gegaan is.

Samen met de bewoners van Everdingen willen we betaalbare en schone energie voor ons allemaal realiseren. Met subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden werken we deze plannen uit en dat willen we samen met u doen! We nodigen u daarom uit om deel te nemen aan onze digitale bewonersbijeenkomsten. Elke avond heeft een eigen thema en is los te bezoeken. We horen graag welke vragen, bedenkingen en wensen je hebt.

 

Over ons

Energiecoöperatie Huibertstroom is het vervolg op het initiatief ‘Energiedorp Everdingen’ van stichting Vitaal Dorp. Na zo’n anderhalf jaar werden de plannen zo serieus, dat het verstandiger bleek om hiervoor een energiecoöperatie op te starten.

Onze naam is ontleend aan de ‘Huibert’, een oude wetering langs de huidige Graaf Huibertlaan te Everdingen. Dit watertje was vroeger een essentiële transportroute. Deze naam leeft nu voort in de energiecoöperatie, als belangrijke en duurzame bron van energie voor Everdingen.

Doelstellingen

Energiecoöperatie Huibertstroom heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik voor haar leden;
  • het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van
  • energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin;
  • het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam – (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie;
  • het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden;
  • in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;
  • de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten.

Aftrap project voor duurzame warmte

Op woensdag 14 oktober 2020 was de feestelijke aftrap van het project duurzame warmte voor Everdingen door wethouder Hendriksen. Dit is een van de projecten van onze energiecooperatie, in samenwerking met de stichting NMU en de gemeente Vijfheerenlanden. De livestream hiervan kunt u hieronder terug te zien, via ons Youtube kanaal:

Meedoen?

Als lid wordt je heel direct betrokken bij de energietransitie van Everdingen. Je mag meepraten en besluiten nemen over keuzes voor andere warmtebronnen en onze elektriciteitsvoorziening. Genomen besluiten zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp Everdingen.

Lid zijn van Energiecoöperatie Huibertstroom betekent meedoen met ontplooide activiteiten waar het lid voordeel uit kan halen op het gebied van duurzaamheid.

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap en het inschrijfformulier.

Contact

Wilt u meer informatie? Stuur dan een email naar info@huibertstroom.nl of vul het contactformulier hieronder in.