Wilt u zich meer verdiepen in de coöperatie en uw kennis vergroten? Als lid kunt u zich aansluiten bij verschillende werkgroepen:

  • Werkgroep energie/energiecoaches
  • Werkgroep warmte
  • Werkgroep participatie

Werkgroep Participatie

Onze werkgroep participatie bestaat uit deze leden:

  • Peter ten Have
  • Gisella de Groot
  • Gerard Walraven
  • Katharina Frede
  • Marc Th. van der Voorn

De participatiegroep komt 1 x per maand bij elkaar om alle onderwerpen te bespreken en uit te werken die in de breedste zin te maken hebben met contacten met de bewoners van Everdingen. Dit kunnen zowel digitale contacten zijn maar zover mogelijk ook fysieke bijeenkomsten en alle voorbereidingen en communicatie hieromtrent.

We kijken naar de mogelijke informatiebehoefte van inwoners, wat we al weten en kunnen delen en wat nog niet bekend is. De informatie delen we op onze website, in de Everdingse Courant, de nieuwsbrief, flyers en andere wijze van communiceren. Verder stemmen wij af met welke boodschap wij op de lichtkrant zichtbaar willen zijn. 

De organisatie van de ALV (Algemene ledenvergadering) staat ook op de agenda.

De samenwerking met NMU (Natuur en Milieu Utrecht), die ons begeleidt en ondersteunt, wordt ook in grote delen vanuit de participatie werkgroep georganiseerd.

Werkgroep Energie

Het besparen van energie is ook onderdeel van duurzame energie. Acht Everdingers zijn opgeleid tot energiecoach om bewoners te kunnen adviseren over allerlei isolatie- en besparingsmogelijkheden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een infra-rood beelden.

Werkgroep Warmte

Ons streven is om zoveel mogelijk huizen in Everdingen zo snel mogelijk duurzaam te verwarmen.

We hebben de Werkgroep Warmte in het leven geroepen om te onderzoeken op welke manier dat het beste zou kunnen. De werkgroep is in mei 2020 van start gegaan. De masterscriptie van Sofie ten Have en het adviesrapport van de universiteit Utrecht dienden als input.

Download hier ons technisch plan.