Ontstaan van Huibertstroom

Hoe begon het

De energiecoöperatie Huibertstroom is ontstaan als een initiatief van Stichting Vitaal dorp. Allereerst als werkgroep ‘Energiedorp Everdingen’ en later omgezet naar een coöperatie. Op initiatief van bestuurslid Peter ten Have is in 2019 een onderzoek gestart naar duurzame energie voor Everdingen. Studenten van de universiteiten van Amsterdam en Utrecht hebben vervolgens onderzoeken uitgevoerd. De gemeente Vijfheerenlanden ondersteunde de initiatieven en stelde subsidie ter beschikking. De bewoners van Everdingen werden betrokken middels informatieavonden en een maandelijkse nieuwsbrief.

De eerste onderzoeken

Sofie ten Have is afgestudeerd op het onderzoek naar duurzame energie voor Everdingen. Haar presentatie en scriptie zijn terug te lezen op de website www.vitaal-dorp.nl/energiedorp. Het onderzoek benoemde vier mogelijkheden:

  • Waterstof: lokaal met zon en windwaterstof produceren, opslaan en via de bestaande gasleiding de huizen verwarmen.
  • Grondwarmtepompen: per huis of groepje huizen een warmtepomp die de bodem gebruikt om warmte aan te onttrekken. Zon en wind zijn nodig voor de elektriciteit.
  • Warmte uit de Lek: in de zomerwarmte uit de rivier in de bodem opslaan, in de winter met een centrale warmtepomp via een warmtenet de warmte naar de huizen brengen. Zon en wind zijn nodig voor de elektriciteit.
  • Ecovat. In de zomer met zonnecollectoren en een warmtepomp warm water maken en opslaan in een groot ‘ecovat’ in de grond. On het vat zit voldoende warmte om in de winter de huizen mee te verwarmen via een warmtenet. Zon en wind zijn nodig voor de elektriciteit.

Na dit onderzoek hebben studenten van de universiteit van Utrecht in 2020 een vervolgonderzoek gedaan. Daar kwam het advies uit om de focus te leggen op warmte uit de Lek (aquathermie) aangedreven door een combinatie van wind- en zonne-energie. Hiermee kan Everdingen jaarlijks 1.750 ton CO2 besparen. Energiedorp Everdingen heeft besloten het advies op te volgen en te focussen op warmte uit de Lek (aquathermie) en dit verder uit te gaan werken.

De volgende logische stap was het omvormen van de werkgroep Energiedorp Everdingen tot een zelfstandige organisatie: Energiecoöperatie Huibertstroom U.A. De oprichtingsdatum is 9 juni 2020.

De energiecoöperatie is vernoemd naar de ‘Huibert’, een oude wetering die weer genoemd is naar Huibert van Everdingen, een van de ‘vijf heeren’. Deze wetering langs de Graaf Huibertlaan (die vroeger doorliep tot huisnummer 2, de ‘Papemuts’) is in 1284 ontstaan. Doordat de ‘vijf heeren’ besloten hadden om dijken te maken langs de rivier, was er behoefte aan afwatering van regenwater richting het zuiden. Tevens werd dit water een handelsroute naar Zijderveld, Schoonrewoerd, Leerdam en Gorinchem.

We hebben de naam Huibert gebruikt in combinatie met ‘stroom’: stroom staat voor elektriciteit maar ook stroming van de rivier de Lek, waar we de warmte willen uithalen. Het logo is ontworpen door Wytske Bolt, een draaikolk van groene energie.

Missie, visie en doelen

Missie Huibertstroom 

Energie coöperatie Huibertstroom wil het mogelijk maken dat alle inwoners van Everdingen kunnen meedoen in de ontwikkeling van nieuwe energie oplossingen De aangeboden energie oplossingen voor elektriciteit en verwarming dienen duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar te zijn. 

Tijdens de ontwikkeling hiervan neemt de coöperatie Huibertstroom het initiatief. Zij informeert de inwoners van Everdingen en regelt specialistische ondersteuning bij de verschillende projecten. 

De coöperatie zorgt ervoor dat nieuwe energiesystemen voor iedereen beschikbaar komen en helpt de inwoners met het maken van keuzes voor samenwerking en inkoop. De energieproductie willen wij uit de directe omgeving van Everdingen laten komen. Verder heeft het de voorkeur om de uitvoering van de werkzaamheden door lokale duurzame ondernemers te laten doen. 

Visie Huibertstroom 

Energiecoöperatie Huibertstroom wil Everdingen en haar bewoners voorzien van duurzame energie voor elektriciteit en warmte. 

Dit willen wij realiseren door duurzame, kostenneutrale en lokale oplossingen met als uitgangspunt het Nederlandse klimaatakkoord opgesteld in 2019.

Doelen Huibertstroom 

  1. In samenwerking met de leden komen tot de productie van duurzame en betaalbare energie. Stimuleren en realiseren van energiebesparing. 
  2. Besturen van een coöperatie die duurzaam opgewekte energie inkoopt en verkoopt aan de  leden .
  3. Hiervoor sluit de coöperatie overeenkomsten met leden en derde partijen.