Waar komt de energie vandaan die de warmte aan de huizen levert?

De energie komt uit twee bronnen: uit de Lek en uit elektriciteit. Met de elektriciteit kan de warmte van de Lek heter gemaakt worden, en naar de huizen getransporteerd worden. De elektriciteit willen we lokaal opwekken met zonnepanelen en/of (kleine) windmolens.

Lopen wij voorop met deze plannen in Everdingen?

Er zijn in Nederland nog weinig wijken/dorpen met oudere bebouwing die zonder aardgas verwarmd worden. Alle woningen moeten in 2050 van het aardgas af om de klimaatdoelen te kunnen halen. Huibertstroom doet dit liever eerder dan later: op die manier kunnen we de regie als dorp zelf in de hand houden: we kiezen onze eigen energiebron en zorgen ervoor dat de energierekening gelijk blijft. De techniek waarmee we dit voor ogen hebben, warmte uit water, bodemopslag en een warmtenet is zeker niet nieuw en heel betrouwbaar. Op deze manier worden in Nederland en in het buitenland al vele woningen verwarmd. In Culemborg hebben de inwoners van Eva-Lanxmeer bijvoorbeeld hun eigen warmtenet met warmte uit grondwater! En hier vindt u een artikel over aquathermie in Terheijden.

Wat is de prijs van warmte in huidige warmtenetten en is deze vergelijkbaar met aardgas?

In het nieuws komen soms klachten van mensen die een hele hoge rekening voor hun (stads)warmte betalen. Alhoewel de prijs van warmte volgens de wet vergelijkbaar moet zijn met de prijs van aardgas, vragen energieleveranciers soms hoge prijzen en leveren slechte service. In Everdingen kunnen we de kosten lager maken omdat we geen winstoogmerk hebben en we gebruik kunnen maken van vrijwilligers. Omdat we als bewoners zeggenschap houden over het warmtesysteem zorgen we ook voor een goede en betrouwbare service. In Denemarken zijn vele warmtenetten waarbij inwoners (mede-)eigenaar zijn en warmte niet duur is. Hier willen we van leren.

Hoe willen we zo veel mogelijk Everdingers mee krijgen in de plannen?

We nodigen jullie vanaf het eerste begin uit om mee te denken en te doen, bijvoorbeeld tijdens deze serie digitale avonden. We houden jullie ook op de hoogte via deze krant en in de nieuwsbrief. In de herfst, wanneer we elkaar weer veilig kunnen ontmoeten, kunnen we iedereen gemakkelijker spreken met koffie/thee en wat lekkers. We verwachten dat rond die tijd duidelijk is of de plannen haalbaar zijn en welke kosten en baten eraan verbonden zijn. We zullen aan de keukentafel persoonlijke uitleg en hulp geven zodat elke inwoner goed kan kiezen of hij/zij mee wil doen.

Hoe weten we zeker dat warmte uit de Lek de beste oplossing is voor Everdingen?

Dat weten we nog niet zeker. Op basis van de huidige onderzoeken van studenten van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam, gesprekken met experts en onze eigen berekeningen denken we nu dat we met warmte uit de Lek het beste ons dorp kunnen verduurzamen. Het is namelijk een bestaande en betrouwbare techniek en het is mogelijk om alle woningen in Everdingen mee te laten doen. Ook de woningen die (nog) niet zo goed geïsoleerd zijn. Met subsidie van de provincie willen we binnenkort een nieuw onderzoek laten uitvoeren dat verschillende mogelijkheden voor een duurzaam Everdingen vergelijkt en de kosten in kaart brengt. We hopen u dit najaar hier de resultaten van te laten zien. Hiermee toetsen we of warmte uit de Lek inderdaad de juiste keuze is.

Hoe krijgen we warm kraanwater?

Het drinkwater wordt opgewarmd door langs buizen met warmte uit het warmtenet te lopen. Zo wordt het water warm om te douchen of de afwas te doen.

Waarom een warmtenet van 70 graden, voor goed geïsoleerde huizen is 50 graden toch ook voldoende?

Dat klopt. Hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe lager de temperatuur kan zijn waarmee je verwarmt. Voor sommige huizen in Everdingen is 50 graden genoeg. Maar er zijn ook veel woningen die dan niet goed warm worden. We kiezen liever voor een iets hogere temperatuur zodat de warmte toegankelijk is voor bijna alle huishoudens in Everdingen.

Is het wel aantrekkelijk voor mensen die nu een heel goed geïsoleerd huis (bijvoorbeeld label A) hebben om mee te doen?

Ieder huishouden zal zelf moeten afwegen of zij willen aansluiten op het warmtenet. Als je huis zeer goed geïsoleerd is kun je ook met een luchtwarmtepomp verwarmen. Het voordeel van aansluiten op het warmtenet is dat je geen eigen installatie nodig hebt en geen geluidsoverlast hebt van een luchtwarmtepomp. Het verschil in kosten moet nog duidelijk worden, maar zal ook per woning verschillen.

Als je meedoet aan het warmtenet, voor hoe lang moet je dan meedoen? Kun je opzeggen?

Ieder huishouden zal zelf moeten afwegen of zij willen aansluiten op het warmtenet. Als je huis zeer goed geïsoleerd is kun je ook met een luchtwarmtepomp verwarmen. Het voordeel van aansluiten op het warmtenet is dat je geen eigen installatie nodig hebt en geen geluidsoverlast hebt van een luchtwarmtepomp. Het verschil in kosten moet nog duidelijk worden, maar zal ook per woning verschillen.