Wie zijn wij

Voorzitter Katharina Frede
Penningmeester Peter ten Have
Bestuurslid warmte: Ide Engelsma
Bestuurslid energie: Jan van Dockum
Secretaris: Gisella de Groot
Bestuurslid participatie: vacature
v.l.n.r. Ide, Katharina, Jan, Gisella, Peter