Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. 

Privacybescherming

 • Huibertstroom vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, abonnees, bewoners van Everdingen en websitebezoekers groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 
 • Huibertstroom gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of 
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Huibertstroom en de organisatie of persoon in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon. 
 • Huibertstroom houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving.
 • De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Energiecoöperatie Huibertstroom U.A. gevestigd te Everdingen (Graaf Florisstraat 4b, 4121 EL Everdingen). 

Verwerking van persoonsgegevens 

Huibertstroom legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw lidmaatschap, uw abonnement en/of een andere met uw gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van Huibertstroom, bijvoorbeeld via een email nieuwsbrief. 

Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mailnieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit als volgt doorgeven: 

E-mailinfo@huibertstroom.nl
PostEnergiecoöperatie HuibertstroomGraaf Florisstraat 4b,  4121 EL Everdingen

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Slotbepalingen 

Wijzigingen. Huibertstroom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 2 november 2022.