Wat kun je verwachten als lid?

Als lid wordt je heel direct betrokken bij de energietransitie van Everdingen. Je mag meepraten en besluiten nemen over keuzes voor warmtebronnen en onze elektriciteitsvoorziening. Genomen besluiten zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp Everdingen. Lid zijn van Energiecoöperatie Huibertstroom betekent kunnen meedoen aan activiteiten waar je voordeel uit haalt op het gebied van duurzaamheid.

Kan een bedrijf of organisatie lid worden?

Ja, ook bedrijven en organisaties (stichtingen en verenigingen)  kunnen lid worden. Neem hiervoor contact op met het bestuur van de energiecoöperatie voor een afwijkend inschrijfformulier.  Op het inschrijfformulier dient ingevuld te worden wie namens het bedrijf of organisatie de vertegenwoordiger is op de ALV.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschapsgeld wordt aangewend voor de kosten die de energiecoöperatie maakt voor vergaderingen, administratie, ledenwerving, fondswerving en raadplegen van specialisten. De bestuurders van de energiecoöperatie ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten.

Het lidmaatschap kost € 10 per kalenderjaar en wordt jaarlijks in de algemene jaarvergadering opnieuw vastgesteld. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. U krijgt een betalingsverzoek van de penningmeester na inschrijving in het ledenregister of aan het begin van elk kalenderjaar.

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden kan door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en te versturen. U kunt ook het inschrijfformulier downloaden en invullen, lever deze in bij het secretariaat of in de brievenbus van Huibertstroom bij Winkel&zo…

Binnen twee weken zullen wij uw aanmelding verwerken en u inschrijven in het ledenregister van de coöperatie. U ontvangt een bevestiging per email.

Heeft u vragen voordat u zich wilt inschrijven? Per email kunt u zich wenden tot info@huibertstroom.nl of telefonisch bij de secretaris Gisella de Groot, 06-51383419.

Inschrijfformulier

Ondergetekende verzoekt lidmaatschap van de Energiecoöperatie Huibertstroom U.A.