Warmtenet heeft de voorkeur

In de afgelopen negen maanden heeft de werkgroep contact gezocht met alle belanghebbenden (zoals Lekstede Wonen, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat) en verschillende opties uitgewerkt. We hebben het adviesbureau IF Technology de opdracht gegeven om alle opties kwalitatief met elkaar te vergelijken. IF Technology kwam tot de conclusie dat een collectief systeem voor heel Everdingen de voorkeur heeft boven individuele oplossingen. De beste optie is een warmtenet. Daarbij maken we gebruik van het water uit de Lek om huizen in Everdingen te verwarmen (aquathermie).

Technisch ontwerp en plan van aanpak

De Werkgroep Warmte heeft vervolgens een technisch ontwerp gemaakt (op verzoek verkrijgbaar) voor het warmtenet. Daarnaast is een plan van aanpak gemaakt om het warmtenet succesvol te realiseren in Everdingen. IF Technology kijkt nu naar het technisch concept en mogelijke verbeteringen. Ook kijkt ze op welke wijze het plan financieel haalbaar is. Binnenkort vind je op deze website meer informatie over het warmtenet en aquathermie.

Aparte werkgroep woningen buitengebied

Het warmtenet is vooral geschikt voor het duurzaam verwarmen van de huizen in de kern van Everdingen. Voor het duurzaam verwarmen van de woningen in het buitengebied richten we een aparte werkgroep op. Die werkgroep gaat samen met de bewoners kijken naar individuele warmte oplossingen, isolatiebehoefte en mogelijkheden voor clustering van duurzame warmte systemen voor meerdere woningen. Ook kijkt de werkgroep naar projectbegeleiding, financiering en subsidies.

Andere activteiten

Naast het warmtenet voor Everdingen houdt de Werkgroep Warmte zich bezig met energiebesparende activiteiten, zoals ‘Zet je ketel op 70 of lager’ en kennisworkshops over isolatie. Deze activiteiten voert de werkgroep uit in samenwerking met de energiecoaches en de Werkgroep Participatie.

Subsidies

Gemeente Vijfheerenlanden steunt het project in woord en daad en met subsidie. Daardoor konden we de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) inschakelen om ons te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie bij de provincie Utrecht. Deze subsidie is in mei 2021 toegekend. Hieruit financieren we o.a. het onderzoek door IF Technology.

Geef een reactie